Skip to main content

Upoznavanje određenih rasa i vrsta pasa izuzetno je korisno i za one koji tek žele da kupe ljubimca, kao i za one koji ga već imaju!

Rase pasa se mogu sistematizovati na različite načine. Podela često zavisi o shvatanju autora koji rade sistematizaciju. Zbog toga se u raznim kinološkim publikacijama susreću i različite podele rasa koje su vezane ili za lično shvatanje autora ili zavise od podele koju propisuje određena kinološka organizacija.

Danas postoje tri sistematizacije. Podela koju propisuje Međunarodna kinološka federacija (FCI), podela koju propisuje Američki kinološki savez (AKC) i podela od strane Britanskog kinološkog saveza (BC). Podela Kanadskog kinološkog saveza (CKC) je identična podeli britanskog.

Pošto se ove kinološke organizacije međusobno uvažavaju, a pošto je naša zemlja članica Međunarodne kinološke federacije u na sajtu će biti prikazana detaljna sistematika FCI kao i standardi koje je usvojila komisija za standarde Međunarodne kinološke federacije.

Standard određene rase predstavlja opis idealno građenog psa. Svaki standard pise i određuje matična zemlja za određenu rasu, i samo je ona ovlašćena za izmene i dopune tih standarda. Da bi rasa postala zvanično priznata od strane FCI mora proteći najmanje 10 godina od uslovnog priznavanja te rase. Način priznavanja i sticanja statusa uslovno ili zvanično priznate rase propisani su pravilnicima FCI.

Međunarodna kinološka federacija (Federation Cynologique International) podelila je pse u četiri kategorije, i 10 FCI grupa i to:

Kategorija 1 – Ovčarski psi, psi za čuvanje zaštitu i pratnju

I FCI grupa – Ovšarski psi i psi terači stoke
II FCI grupa – Psi za čuvanje , zaštiti i ptratnju – pinčeri, šnauceri, molosi

Kategorija 2 – Lovački psi

III FCI grupa – Terijeri
IV FCI grupa – Jazavičari
V FCI grupa – Polarni psi , špicevi i primitivni tip pasa
VI FCI grupa – Goniči
VII FCI grupa – Ptičari
VIII FCI grupa – Španijeli, retriveri i psi za vodu

Kategorija 3 – Psi za društvo i razonodu

IX FCI grupa – Psi za pratnju i razonodu

Kategorija 4 – Hrtovi

X FCI grupa – Hrtovi

Na osnovu upotrebe pasa za rad, rase su podeljene po sistemu Američkog kinološkog saveza u osam grupa i to:
1. Sportski psi (Sporting dogs)
2. Goniči (Hound)
3. Radni psi (Working dogs)
4. Terijeri (Terriers)
5. Patuljasti psi (Toy dogs)
6. Nesportski (Non sporting dogs)
7. Čuvari stada (Hearding group)
8. Mešovita klasa (Miscellaneous class)

Spremite se, uskoro krećemo u avanturu malo boljeg upoznavanja naših najboljih prijatelja 😊

Leave a Reply

Home
Shop
Favourites
Search