Skip to main content

Svi znamo koliko je teško odoleti molećem pogledu kada otvorimo frižider ili sednemo za sto. Ali ipak bi trebali pripaziti da određene namirnice ne dospeju do psa. Sledeća tabela sadrži listu hrane i način na koji ona utiče na njih.

Za neke sam znala ali moram priznati da se moja Mila dobro naručkala kuvanog kukuruza, nara, mandarina … i nisam imala predstavu da ova hrana lako može dovesti do digestivnih teškoća, dijareje, nervoznog stomaka i toksičnih posledica.

Otpornost i reakcija se razlikuje kod pasa i nivo predstavljenih rizika ujedno predstavlja i veći odnosno manji stepen mogućnosti za negativan uticaj navedene hrane.

Leave a Reply

Home
Shop
Favourites
Search