Skip to main content

Mi komuniciramo rečima, pa tek onda energijom – dok psi reči ne koriste ali veoma dobro raspoznaju sve energetske signale. Mnogi su stava da psi imaju supermoći zahvaljujući ovome i da pomoću svojih čula – pre svega njuh, vid i zvuk – u stanju su da vode slepe, spašavaju i otkrivaju neverovatne stvari.

Psi su izuzetno osetljivi na energiju i tumače je bolje od tona našeg glasa ili reči. Psi razumeju govor tela bolje nego govor sa kojim se služimo. Psi kroz kontakt očima i neverbalne znakove traže ekspresiju čovekovih misli.

Da li vam se dešava da hiljadu puta vičete za istu stvar a ništa se ne menja? Ili da li kažete nešto međutim to se retko shvata ozbiljno? Da li kada ste nervozni imate osećaj da se nervoza prenosi? A i da li ste primetili da vaš pas laje na određene ljude dok se drugima umiljava?

Ovo su možda neki od činjenica koje vam ukazuju na važnost energije za njih – psi najbolje odgovaraju na pozitivnu, stabilnu i jaku energiju. Probajte, videćete da je drugačija reakcija ako je vi drugačije donesete!

I na kraju, kažu i da je jedini način da se zaista povežemo sa psima da živimo u njihovom svetu instinkta – verujući pre svega u svoje. Ovo može da vam bude višestruko korisno i sa ljudima, jer često ćete više saznati o nekome slušajući svoje instinkte i posmatrajući, od reči koje ta osoba govori!

Leave a Reply

Home
Shop
Favourites
Search